Ενημέρωση Καταναλωτών

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στο www.chipicao.com (ο "Δικτυακός τόπος"). Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους όρους χρήσης του Δικτυακού τόπου αυτού που αναφέρονται κατωτέρω, καθώς κάθε χρήση του Δικτυακού τόπου συνιστά αποδοχή από εσάς των όρων χρήσης που ορίζονται στο παρόν.

Ο Δικτυακός τόπος είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Chipita Α.Ε. και είναι διαθέσιμος σε εσάς με σκοπό την πληροφόρησή σας, επικοινωνία με την Chipita, για προσωπική και μη Εμπορική χρήση και μόνο. Στον παρόντα Δικτυακό τόπο, οι όροι «εμείς», «μας», «Chipita» και «Όμιλος Chipita» αναφέρονται στην Chipita Α.Ε. καθώς και σε κάθε συνδεδεμένη εταιρεία. Με την πρόσβασή σας στον τόπο αυτό συμφωνείτε ότι για όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν ή σχετίζονται με την χρήση και το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού τόπου θα ισχύει η νομοθεσία της Ελλάδας. Επίσης, συμφωνείτε και αποδέχεστε να υπόκειστε στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.


Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στο www.chipicao.com (ο "Δικτυακός τόπος"). Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους όρους χρήσης του Δικτυακού τόπου αυτού που αναφέρονται κατωτέρω, καθώς κάθε χρήση του Δικτυακού τόπου συνιστά αποδοχή από εσάς των όρων χρήσης που ορίζονται στο παρόν. Ο Δικτυακός τόπος είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Chipita Α.Ε. και είναι διαθέσιμος σε εσάς με σκοπό την πληροφόρησή σας, επικοινωνία με την Chipita, για προσωπική και μη Εμπορική χρήση και μόνο.

Στον παρόντα Δικτυακό τόπο, οι όροι «εμείς», «μας», «Chipita» και «Όμιλος Chipita» αναφέρονται στην Chipita Α.Ε. καθώς και σε κάθε συνδεδεμένη εταιρεία. Με την πρόσβασή σας στον τόπο αυτό συμφωνείτε ότι για όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν ή σχετίζονται με την χρήση και το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού τόπου θα ισχύει η νομοθεσία της Ελλάδας. Επίσης, συμφωνείτε και αποδέχεστε να υπόκειστε στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.