Felhasználási feltétek

Köszönjük, hogy felkereste a www.chipicao.com oldalt (a Webhely). Szíveskedjék figyelmesen elolvasni a webhely itt közölt felhasználási feltételeit, mert a Webhely bármilyen használatával azokat elfogadja. 

A Webhely a Chipita S.A kizárólagos tulajdona, és célja lehetővé tenni a Chipita céggel való kapcsolatfelvételt, valamint tájékoztatást nyújtani kizárólag személyes és nem üzleti célú felhasználásra. A jelen Webhelyen minden többes szám első személyű kifejezés (mi, márkáink, célunk, termékeink), valamint a „Chipita” és a „Chipita Group” a Chipita S.A. vállalatra és társvállalataira utal. 

A jelen Webhely tartalmához hozzáférő automatikusan elfogadja, hogy a Webhely tartalmának felhasználásából eredő vagy azzal összefüggő esetleges problémákra a Görög Köztársaság törvényei vonatkoznak, valamint egyetértőleg elfogadja, hogy az ilyen esetek az athéni bíróságok kizárólagos joghatóságába tartoznak.

Védjegyek és szerzői jogok 

A Webhelyen megjelenő minden védjegy, megkülönböztető jelzés, logó, grafika és karakter (szellemi termék) vagy a Chipita szellemi tulajdona, vagy a jogtulajdonos engedélyével szerepel, aki a Chipita számára engedélyezte ezek felhasználását. Azok bármely felhasználása vagy reprodukálása céljától és módjától függetlenül szigorúan és kifejezetten tilos, és a vonatkozó törvények szerinti eljárás hatálya alá esik. 

A Webhelyet alkotó weblapok és azok teljes tartalma (beleértve egyebek mellett például a szövegeket, grafikákat, hangokat) vagy a Chipita tulajdonát képezik, vagy azok felhasználására a Chipita felhatalmazást kapott. 

Tilos a Webhelyről származó bármely adat, szoftver, termék vagy szolgáltatás, illetve bármilyen a Webhelyről származó anyag módosítása, másolása, terjesztése, elküldése, megjelenítése, bemutatása, reprodukálása, közzététele, licencelése, továbbítása vagy árusítása. A Webhely anyagának részei csak személyes felhasználásra, illetve tájékozódási céllal, csak a szerzői és egyéb jogok betartása mellett tölthetők le vagy nyomtathatók ki. A Webhely egyetlen részletének másolata sem bocsátható áruba, nem terjeszthető, nem módosítható és nem helyezhető semmilyen más munkába, kiadványba vagy webhelyre üzleti nyereség szerzés céljából. 

A Webhelyen semmilyen tartalom nem értelmezhető a fentebb említett szellemi tulajdonjogok által védett szellemi termékek, szövegek, fényképek, grafikák, hangok, illetve egyéb Chipita adatok felhasználására való konkrét, vagy feltételes felhatalmazásnak. 

Pontos, teljes és friss adatok 

Annak ellenére, hogy a Webhely tartalmát a legnagyobb gonddal válogatjuk meg és frissítjük, a Chipita nem garantálja az itt közölt adatok teljességét, pontosságát, érvényességét, aktualitását, használhatóságát vagy megbízhatóságát. A Webhelyen közölt anyagok tekintetében minden esetleges kockázatot teljes egészében a felhasználó vállal. 

Termékek elérhetősége 

A Webhelyen található semmilyen termékre vagy szolgáltatásra utaló hivatkozás nem minősül az illető termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlattételnek vagy vásárlási ösztönzésnek. 

Felelősség 

A Chipita nem vállal sem közvetlen, sem közvetett felelősséget azokért az esetleges károkért, kiadásokért vagy veszteségekért, amelyek a Webhely felhasználóját, vagy annak tulajdonát érik a nevezett webhelyhez való hozzáférés, hozzá nem férés vagy az esetleg engedélyezett tartalomletöltés kapcsán, ami vonatkozik a felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát ért, vírusok okozta károkra is. A Webhelyet a felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. 

A Chipita nem köteles a Webhelyen található anyagokat és szolgáltatásokat karbantartani, sem pedig javításokat, frissítéseket vagy szoftververziókat biztosítani. A Webhely bármely anyaga előzetes értesítés nélkül megváltozhat. 

A felhasználó a törvények által megengedett maximális mértékben kifejezetten lemond minden követelésről a Chipita vállalattal és partnereivel szemben, amely a Webhelyhez való hozzáférés kapcsán esetleg felmerülhetne.

Hivatkozások más webhelyekre 

A Webhely hozzáférést adhat a Chipita Group hálózatán és rendszerein kívüli, más webhelyekhez. A Chipita nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyeinek tartalmáért, pontosságáért, illetve működéséért. A Chipita a jelen Webhely közreműködésével esetleg felkeresett harmadik felek webhelyein kínált termékeket és az ott közölt adatokat nem igazolja és nem támogatja. 

Anyagok közlése a Webhelyen 

Tilos bármely olyan tevékenység, amely a Chipita szubjektív megítélése szerint nemkívánatosnak minősülhet, illetve sértheti a Webhelyre érvényes törvényeket, például ideértve de arra nem korlátozva bármely olyan Webhelyünkön történő tevékenységet, feltöltést, adattovábbítást vagy közzétételt, amely gyalázkodó, becsületsértő, goromba, fenyegető, bántó szándékú, bármilyen okból törvénysértő tartalmú, személyek magánszféráját vagy jogait, illetve az általános törvényeket sértheti, valamint a vállalati profilunkat esetleg érintő fájlokat. Tilos a jelen Webhelyre feltölteni a Chipita vagy mások számára potenciálisan kárt okozó, vírusokat tartalmazó fájlokat. 

Bizalmasság 

A Chipita nagy gondot fordít a felhasználók bizalmasságának védelmére és személyes adatai biztonságának biztosítására. 

Webhelyünk egyszerű böngészéséhez a felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia, tehát kilétének felfedése és bármely személyes adatának megadása nélkül keresheti fel a Webhelyet. Ha viszont a felhasználó önként és szándéka szerint megadja adatait, például nevét és címét, hogy felvegye velünk a kapcsolatot, akkor ezeket az adatokat – a felhasználó bizalmasságának teljes tiszteletben tartása mellett – felhasználhatjuk arra, hogy reagáljunk az illető kérésére vagy problémájára, illetve hogy kapcsolatba lépjünk vele. 

Emellett Webhelyünk felkeresése alkalmával szerverünk bizonyos nem személyes, illetve összesítő jellegű adatot automatikusan tárol rendszerkezelési, statisztikai vagy biztonsági mentési célból. A tárolt adatok közé tartozik a felhasználó internetszolgáltatójának megnevezése, egyes esetekben IP-címe, webböngészőjének szoftververziója, a webhelyünk felkeresésekor alkalmazott operációs rendszer, a webhelyünk eléréséhez használt webhely, a mi webhelyünk böngészése alatt felkeresett más webhelyek, valamint – ha voltak ilyenek a webhelyünk megtalálásához használt kulcsszavak.