Warunki korzystania z serwisu

Dziękujemy za odwiedzenie strony www.chipicao.com (strona internetowa). Proszę dokładnie zapoznać się z regulaminem na naszej stronie internetowej, który przedstawiono poniżej. Jakiekolwiek korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację regulaminu. 

Strona internetowa jest wyłączną własnością Chipita S.A., a jej celem jest umożliwienie kontaktu z firmą Chipita i dostarczenie informacji na jej temat wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Określenia „my“, „nasze“, „Chipita“ i „Grupa Chipita“ stosowane na tej stronie odnoszą się do Chipita S.A. i wszystkich spółek zależnych. 
Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na to, że wszelkie kwestie wynikające z lub odnoszące się do korzystania ze strony i treści wspomnianej strony internetowej podlegają greckiemu ustawodawstwu. Oznacza ono także zgodę na poddanie się jurysdykcji ateńskich sądów w zakresie wspomnianych kwestii. 

Znaki towarowe i prawa autorskie 

Wszelkie znaki towarowe, charakterystyczne znaki, wzory i znaki („prawa własności intelektualnej“), przedstawione na tej stronie stanowią własność intelektualną firmie Chipita lub są opublikowane na tej stronie za zgodą ich właściciela, który udzielił firmie Chipita prawa i upoważnienia do zastosowania wymienionych praw własności intelektualnej. Jakiekolwiek użycie lub reprodukcja któregokolwiek z nich w jakimkolwiek celu za pomocą jakichkolwiek środków jest surowo zabronione i będzie ścigane na mocy odpowiednich przepisów prawa. 

Witryny internetowe tworzące stronę internetową wraz z całą ich zawartością (co obejmuje ale nie ogranicza się do na przykład tekstów, grafiki i ścieżek dźwiękowych) są własnością firmy Chipita lub zawierają materiał, do którego wykorzystania firma Chipita została upoważniona. 

Zabrania się modyfikowania, kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania, wyświetlania, odtwarzania, publikowania, udzielania licencji, przesyłania lub sprzedawania jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług i ogólnie wszelkich materiałów, które zdobyto za pośrednictwem tej strony. Część materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej można pobrać lub wydrukować tylko do użytku osobistego lub w celach informacyjnych, jeśli jest to zgodne z prawami autorskimi i innymi przepisami. Zabrania się kopiowania jakiejkolwiek części niniejszej strony internetowej, jej sprzedaży, dystrybucji, modyfikacji lub cytowania w innej pracy bądź publikacji na innej stronie internetowej w celach zarobkowych.

Nic co zostało opublikowane na niniejszej Stronie internetowej nie może zostać zinterpretowane w sposób bezpośredni lub pośredni jako upoważnienie do skorzystania z własności intelektualnej, tekstów, zdjęć, grafiki, ścieżek dźwiękowych lub innych danych firmy Chipita chronionych przez wyżej wymienione prawa własności intelektualnej. 

Dokładne, kompletne i aktualne informacje 

Starannie selekcjonujemy i staramy się na bieżąco aktualizować zawartość strony firmy Chipita, ale nie możemy zagwarantować, że opublikowane na niej informacje są aktualne, kompletne, dokładne, ważne, przydatne i wiarygodne.. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko związane z materiałami zawartymi na niniejszej stronie internetowej. 

Dostępność produktów 

Odniesienia do jakiegokolwiek produktu lub usługi na tej stronie nie stanowią oferty sprzedaży i nie mogą być interpretowane jako nakłanianie do zakupu wspomnianego produktu lub usługi.

Odpowiedzialność 

Chipita nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie szkody, wydatki lub straty, potencjalnie poniesione przez użytkowników tej strony w wyniku korzystania z wymienionej strony www, niemożności skorzystania z niej i pobierania opublikowanych treści (jeśli dozwolone), włączając jakiekolwiek uszkodzenia komputera użytkownika lub innego mienia użytkownika strony spowodowane przez wirusy komputerowe. Korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność użytkowników.

Chipita nie ponosi odpowiedzialności za utrzymywanie materiałów i usług opublikowanych na tej stronie ani za poprawność i aktualność zawartych na niej informacji i za aktualizowanie oprogramowania.Wszelkie materiały na tej stronie internetowej mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia. 

Użytkownik (jeśli dozwolone przez prawo) zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Chipita i jej partnerów potencjalnie wynikających z korzystania lub dostępu do tej strony. 

Linki z innych stron internetowych 

Strona ta może zapewnić dostęp do innych stron poza siecią i systemami Grupy Chipita. Chipita nie ponosi odpowiedzialności za zawartość strony, dokładność opublikowanych informacji i działanie stron internetowych należących do osób trzecich. Chipita nie promuje ani nie popiera żadnych produktów lub informacji oferowanych na stronach internetowych osób trzecich potencjalnie odwiedzanych za pośrednictwem tej strony.

Przesyłanie materiałów na stronę internetową 

Wszelkie działania, które, według uznaniafirmy Chipita, mogą być uznane za niewłaściwe i / lub mogłyby być uznane za niezgodne z przepisami prawa dotyczącymi tej strony nie są dozwolone, łącznie z, ale nie ograniczając się do dowolnego aktu stanowiącego przesyłania, dystrybucji lub publikacji za pośrednictwem tej strony z zniesławiające, oszczercze, obraźliwe, obraźliwych lub w jakikolwiek sposób z prawem treści lub materiałów, które mogą naruszać prywatność lub prawa osób fizycznych lub ogólnych przepisów prawnych lub plików, które mogą mieć wpływ na nasz profil firmy. Zamieszczanie na tej stronie internetowej plików zawierających wirusy, które mogą zagrozić firmie Chipita lub innym osobom jest zabronione. 

Poufność 

Chipita przywiązuje dużą wagę do ochrony poufności obsługi i upewnić się, że dane osobowe są bezpieczne.

Informacja nie jest wymagana do przeglądania naszej strony prosto-użytkownik może odwiedzić naszą witrynę bez ujawniania swojej tożsamości lub dostarczania formularza danych osobowych. Jeżeli użytkownik dobrowolnie i świadomie nam danych, jednak, jak nazwisko i adres z prośbą o kontakt, będziemy korzystać z takich informacji w odpowiedzi na wniosek lub emisji użytkownika oraz w celu komunikacji z użytkownikiem, w pełnym poszanowaniu jego prywatności. 

Ponadto, podczas wizyty na naszej stronie internetowej niektóre zagregowane dane bezosobowe są automatycznie przechowywane na naszych serwerach do zarządzania systemami, celów statystycznych lub jako back-up. Takie dane zawierają nazwę usługodawcy internetowego użytkownika, w niektórych przypadkach jego adres IP, wersję oprogramowania z jego przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego używanego do uzyskania dostępu do naszej witryny, strony internetowej służącej do uzyskania dostępu do naszej witryny, innych miejsc odwiedzanych podczas przeglądania naszej strony i jeśli to możliwe {1}słowa kluczowe użyte do znalezienia naszej strony internetowej.