Termeni şi condiţii de utilizare

Vă mulţumim că aţi vizitat www.chipicao.com . Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului web aşa cum se vor defini în continuare, întrucât orice utilizare a site-ului web constituie acceptarea acestora. 
Site-ul web este proprietatea exclusivă a Chipita S.A., iar scopul acestuia este de a face posibil contactul cu Chipita şi de a oferi informaţii pentru uz exclusiv personal şi necomercial. 

Termenii „noi“, „nostru/noastră“, „Chipita“ și „Chipita Group“, conform utilizării pe acest site web, se referă la Chipita S.A. şi toate companiile afiliate. 

Accesarea acestui site web constituie un acord prin care orice problemă care decurge din sau care este legată de utilizarea site-ului web numit, va fi supusă legilor din Grecia. 

Aceasta constituie de asemenea acordul şi acceptarea faptului că instanţele din Atena vor avea jurisdicţie exclusivă în ceea ce priveşte problemele numite.

Mărci Comerciale și Drepturi de Autor 

Oricare dintre mărcile comerciale, semnele distinctive, logo-urile, conceptele şi caracterele („drepturile de proprietate intelectuală“) descrise pe acest site web constituie proprietatea intelectuală Chipita sau sunt incluse în acest site web cu permisiunea proprietarului acestora, care a garantat companiei Chipita dreptul şi autorizaţia de a utiliza drepturile de proprietate intelectuală numite. 

Orice utilizare sau reproducere a acestora pentru orice scop sau prin orice fel de mijloc este strict şi în mod expres interzisă şi va fi dată în judecată potrivit legii. 

Paginile web care constituie site-ul web, împreună cu întregul conţinut (inclusiv, dar fără a se limita, de exemplu, la texte, grafică şi sunet) sunt proprietatea Chipita sau conţin materiale pentru care Chipita a obţinut autorizaţie de utilizare. 
Se interzice modificarea, copierea, distribuirea, transmiterea, afişarea, prezentarea, reproducerea, publicarea, licenţierea, transferul sau vânzarea oricăror materiale, software-uri, produse sau servicii şi în general a oricărui material achiziţionat de pe acest site web. 

Materialele conţinute pe acest site web pot fi descărcate sau imprimate exclusiv pentru uz personal sau în scopuri informative şi dacă se respectă drepturile de autor şi alte drepturi. 

Este interzisă vânzarea, distribuirea, modificarea sau includerea vreunei copii a oricărei părţi din acest site web într-o altă lucrare, publicaţie sau pe un alt site web pentru câştiguri comerciale. 

Nimic din ceea ce se află pe site-ul web nu poate fi interpretat ca acordând dreptul, fie în mod expres, fie în mod potenţial, de a utiliza drepturile de proprietate intelectuală, textele, fotografiile, grafica, sunetul sau alte date Chipita protejate prin drepturile de proprietate intelectuală menţionate anterior. 

Informaţii corecte, complete şi actualizate 

În timp ce selectează şi actualizează cu cea mai mare atenţie conţinutul de pe acest site web, Chipita nu garantează caracterul complet, acurateţea, valabilitatea şi actualitatea, utilitatea sau caracterul demn de încredere al informaţiilor conţinute aici. 

Utilizatorul va fi responsabil în întregime pentru orice risc care ar putea să apară în ceea ce priveşte materialul conţinut pe acest site web. 

Disponibilitatea produsului 

Referirea la orice produs sau serviciu pe acest site web nu va constitui o ofertă de vânzare sau instigarea de a achiziţiona produsul sau serviciul numit. 

Răspundere 

Chipita nu poartă nicio răspundere pentru nicio pagubă directă, indirectă sau care decurge de aici, nicio cheltuială sau pierdere care ar putea fi suferită de utilizatorii acestui site web sau bunul acestora ca urmare a accesării site-ului web numit, imposibilitatea de a-l accesa sau de a descărca un conţinut de aici, dacă este permis, incluzând pagubele provocate de viruşi calculatorului utilizatorului sau unui alt bun. 

Utilizarea acestui site web se face pe propriul risc şi propria responsabilitate a utilizatorului. Chipita nu este responsabilă pentru întreţinerea materialului și serviciilor de pe acest site web, nici pentru oferirea unor corecturi, actualizări sau versiuni de software. 

Orice material de pe acest site web poate fi modificat fără notificare prealabilă. În măsura în care este permis de lege, utilizatorul renunță expres la orice reclamaţie împotriva Chipita şi partenerilor săi, care ar putea să apară în urma accesării acestui site web. 

Linkuri cu alte site-uri 

Acest site poate oferi acces la alte site-uri web din afara rețelei și sistemelor Grupului Chipita. Chipita nu poartă nici o responsabilitate pentru conținutul, acuratețea sau operarea site-urilor care aparţin părţilor terţe. Chipita nu susține și nu subscrie la niciun produs şi nicio informaţie oferită pe site-urile web al părţilor terţe, care ar putea fi vizitate prin intermediul acestui site web. 

Transmiterea de material pe site-ul web 

Nu va fi permisă nicio acţiune care, conform deciziei exclusive a Chipita, ar putea fi considerată inadecvată şi/sau ilegală potrivit legilor care reglementează acest site web, inclusiv, dar fără a se limita la orice act pe care îl constituie încărcarea, distribuirea sau publicarea prin intermediul acestui site web a unui conţinut sau material defăimător, calomnios, ofensator, ameninţător, abuziv sau ilegal în orice mod, care ar putea încălca intimitatea sau drepturile legale ale unor persoane sau prevederile legale generale sau fişiere care ar putea afecta profilul întreprinderii noastre. Este interzisă încărcarea pe acest site web a unor fișiere care conțin viruși care pot provoca pagube Chipita sau alte persoane. 

Confidențialitate 

Chipita are foarte mare grijă pentru a proteja confidenţialitatea utilizatorului şi pentru a asigura faptul că datele cu caracter personal sunt în siguranţă. 

Nu se solicită nicio informaţie pentru simpla navigare a site-ului nostru web - utilizatorul poate vizita site-ul fără a-şi dezvălui identitatea sau a furniza orice formă de date cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul, în mod voluntar şi conştient, ne va furniza totuşi date, cum ar fi numele şi adresa odată cu o cerere de contact, vom utiliza o astfel de informaţie pentru a răspunde cererii sau problemei utilizatorului şi în scopul de a comunica cu acesta, respectând integral confidenţialitatea. 

În plus, în timpul unei vizite pe site-ul nostru web, anumite date fără caracter personal/colective sunt stocate automat pe serverele noastre în scopuri de gestionare a sistemului, pentru statistici sau sprijin. 

Astfel de date includ numele furnizorului de internet al utilizatorului, în unele cazuri adresa IP a acestuia, versiunea de software a browserului de web, sistemul de operare utilizat pentru a accesa site-ul nostru, site-ul web utilizat pentru a accesa site-ul nostru, alte site-uri vizitate în timpul navigării pe site-ul nostru şi, dacă este cazul, cuvintele cheie utilizate pentru a găsi site-ul nostru web.