Pogoji uporabe

Zahvaljujemo se vam za obisk www.chipicao.com (spletišče). Natančno preberite pogoje za uporabo spletišča v nadaljevanju, ker vsakršna uporaba spletišča predstavlja privolitev.  

Spletišče je izključna lastnina podjetja Chipita S.A., njegov namen pa je omogočiti kontakt s podjetjem ter zagotoviti informacije za izrecno osebno in nekomercialno uporabo. Izrazi »mi«, »naš«, »Chipita« in »skupina Chipita«, kot se uporabljajo na tem spletišču, se nanašajo na podjetje Chipita S.A. in vsa povezana podjetja.

Dostopanje do tega spletišča pomeni soglašanje, da vsakršne spore, ki izhajajo iz uporabe in vsebine spletišča ali so povezani z njim, urejajo veljavni zakoni Grčije. Prav tako pomeni soglašanje in privolitev, da so za navedene spore izključno pristojna sodišča v Atenah.

Blagovne znamke in avtorske pravice

Vse blagovne znamke, razlikovalni znaki, logotipi, modeli in znaki (»pravice intelektualne lastnine«) na tem spletišču so intelektualna lastnina podjetja Chipita ali so vključeni na to spletišče z dovoljenjem imetnika, ki je podjetju Chipita odobril pravico in mu dal dovoljenje za uporabo pravic intelektualne lastnine.  Vsakršna uporaba ali razmnoževanje navedenega v kakršne koli namene ali s kakršnimi koli sredstvi je strogo in izrecno prepovedana ter se preganja v skladu z upoštevnimi zakoni.

Spletne strani, ki sestavljajo spletišče, so skupaj z vso vsebino (ki vključuje, vendar ni omejena na npr. besedila, grafike in zvok) last podjetja Chipita ali pa vključujejo gradivo, za katerega ima podjetje Chipita dovoljenje za uporabo. 

Prepovedano je spreminjati, kopirati, razširjati, posredovati, prikazovati, predstavljati, razmnoževati, objavljati, licencirati, prenašati ali prodajati vse informacije, programsko opremo, proizvode ali storitve ter na splošno vse gradivo, pridobljeno na tem spletišču. Del gradiva tega spletišča se sme naložiti ali natisniti za osebno uporabo ali informativne namene v skladu z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami. Kopij katerega koli dela tega spletišča se ne sme prodajati, razširjati, spreminjati ali vključiti v druga dela, objave ali spletišča za komercialne namene.

Nič na tem spletišču se ne sme razumeti kot bodisi izrecno ali morebitno dovoljenje za uporabo pravic intelektualne lastnine, besedil, fotografij, grafik, zvoka ali drugih podatkov podjetja Chipita, ki jih ščitijo predhodno navedene pravice intelektualne lastnine.

Natančne, popolne in posodobljene informacije 

Podjetje Chipita ne zagotavlja popolnosti, natančnosti, pravilnosti in aktualnosti, koristnosti ali zanesljivosti kakršnih koli informacij na spletišču, čeprav vsebino spletišča skrbno izbira in posodablja. Uporabnik je neomejeno odgovoren za vsa tveganja, ki lahko nastanejo zaradi gradiva na tem spletišču.

Razpoložljivost proizvodov

Sklicevanje na kateri koli proizvod ali storitev na tem spletišču ne predstavlja prodajne ponudbe ali spodbude za nakup navedenega proizvoda ali storitve.

Odgovornost

Podjetje Chipita ne prevzema odgovornosti za neposredno, posredno ali povezano škodo, strošek ali izgubo, ki bi lahko nastala za uporabnike tega spletišča ali njihovo lastnino zaradi dostopanja do tega spletišča, nezmožnosti dostopanja do njega ali nalaganja vsebine s spletišča, kjer je to dovoljeno, vključno s škodo zaradi virusa, povzročeno na računalniku uporabnika ali drugi lastnini. Uporabnik izrecno prevzema tveganje in odgovornost za uporabo tega spletišča. 

Podjetje Chipita ni odgovorno za vzdrževanje gradiva in storitev tega spletišča niti za zagotavljanje popravkov, posodobitev ali različic programske opreme. Vse gradivo na tem spletišču se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. 

Kolikor dovoljuje zakon, se uporabnik izrecno odreka vsem zahtevkom do podjetja Chipita in njegovih partnerjev, ki lahko morebiti nastanejo zaradi uporabe ali dostopanja do spletišča. 

Povezave z drugimi spletišči

To spletišče lahko zagotavlja dostop do drugih spletišč, ki niso del mreže in sistemov skupine Chipita. Podjetje Chipita ne prevzema odgovornosti za vsebino, točnost ali delovanje spletišč v lasti tretjih strani. Podjetje Chipita ne podpira ali odobrava kakršnih koli proizvodov ali informacij, ki so na voljo na spletiščih tretjih strani, obiskanih preko tega spletišča. 

Predložitev gradiva na spletišču

Vsa dejanja, za katera se v skladu z absolutno diskrecijo podjetja Chipita lahko meni, da so neprimerna in/ali bi lahko bila nezakonita glede na zakone, ki veljajo za to spletišče, niso dovoljena, vključno z, vendar ne omejeno na dejanja, ki predstavljajo nalaganje, razširjanje ali objavljanje na tem spletišču obrekljive, klevetniške, žaljive, grozilne, zmerljive ali na kakršen koli način nezakonite vsebine ali gradiva, ki bi lahko kršili zasebnost ali zakonite pravice posameznikov ali splošne pravne določbe ali dokumente, ki lahko vplivajo na profil podjetja. Nalaganje datotek, ki vsebujejo viruse, ki lahko škodijo podjetju Chipita ali drugim osebam, na to spletišče je prepovedano. 

Zaupnost

Podjetje Chipita si prizadeva zaščititi zaupnost uporabnikov in varnost osebnih podatkov.

Za brskanje po našem spletišču se ne zahtevajo informacije – uporabnik lahko obišče naše spletišče, ne da bi razkril svojo identiteto ali podal kakršne koli osebne podatke. Če uporabnik prostovoljno in zavestno poda podatke, kot so ime in naslov zaradi zahtevka za stik, bomo takšne informacije uporabili za izpolnitev zahteve ali odgovor na vprašanje uporabnika ter za namene komuniciranja z uporabnikom ob popolnem spoštovanju njegove zasebnosti.  

Poleg tega se med obiskom našega spletišča nekateri neosebni/zbirni podatki samodejno shranijo na naših strežnikih za namene upravljanja sistema, statistične namene ali namene varnostnega shranjevanja. Ti podatki zajemajo ime uporabnikovega internetnega ponudnika, v nekaterih primerih IP naslov uporabnika, programsko različico njegovega spletnega brskalnika, operacijski sistem, ki se uporabi za dostopanje do našega spletišča, spletno stran za dostop do našega spletišča, druga spletišča, obiskana med brskanjem po našem spletišču, in, kjer je to primerno, ključne besede za iskanje našega spletišča.